בכלכלה העולמית של היום, צרכנים רגילים לראות מוצרים מכל פינה בעולם בחנויות המכולת המקומיות ובחנויות הקמעונאיות שלהם. מוצרים אלה בחו"ל – או יבוא – מספקים אפשרויות רבות יותר לצרכנים. ומכיוון שהם בדרך כלל מיוצרים בזול יותר מכל מקבילה בייצור מקומי, היבוא מסייע לצרכנים לנהל את תקציב משק הבית המתוח שלהם.

כאשר יש יותר מדי יבוא שנכנס למדינה ביחס לייצוא שלה – שהם מוצרים הנשלחים מאותה מדינה ליעד זר – זה יכול לעוות את מאזן הסחר של אומה ולפגוע במטבע שלה. לפיחות במטבע של מדינה יכולה להיות השפעה עצומה על חיי היומיום של אזרחי המדינה מכיוון שערכו של מטבע הוא אחד הגורמים הקובעים הגדולים ביותר לביצועים הכלכליים של אומה ולתוצר המקומי הגולמי שלה (GDP). שמירה על האיזון המתאים בין יבוא ויצוא חיונית למדינה. פעילות היבוא והיצוא של מדינה יכולה להשפיע על התמ"ג של מדינה, שער החליפין שלה ורמת האינפלציה ושיעורי הריבית שלה.

אלי רייפמן 4

השפעה על התוצר המקומי הגולמי
תוצר מקומי גולמי (GDP) הוא מדידה רחבה של הפעילות הכלכלית הכוללת של מדינה. יבוא ויצוא הם מרכיבים חשובים בשיטת ההוצאות לחישוב התוצר. הנוסחה לתוצר היא כדלקמן:

במשוואה זו, ייצוא מינוס יבוא (X – M) שווה ליצוא נטו. כאשר הייצוא עולה על היבוא, נתון היצוא נטו חיובי. זה מצביע על כך שלמדינה יש עודף סחר. כאשר היצוא קטן מהיבוא, נתון היצוא נטו שלילי. זה מצביע על כך שלמדינה יש גירעון סחר.

עודף סחר תורם לצמיחה כלכלית במדינה. כאשר יש יותר יצוא, זה אומר שיש רמה גבוהה של תפוקה מהמפעלים והמתקנים התעשייתיים של המדינה, כמו גם מספר גדול יותר של אנשים שמועסקים על מנת לשמור על מפעלים אלה בפעילות. כאשר חברה מייצאת סחורות ברמה גבוהה, זה גם משתווה לזרימת כספים לארץ, מה שממריץ את הוצאות הצרכנים ותורם לצמיחה כלכלית.

כאשר מדינה מייבאת סחורות, זה מייצג יציאה של כספים מאותה מדינה. חברות מקומיות הן היבואניות והן מבצעות תשלומים לגופים בחו"ל, או ליצואנים. רמה גבוהה של יבוא מעידה על ביקוש מקומי חזק וכלכלה צומחת. אם יבוא זה הוא בעיקר נכסים יצרניים, כגון מכונות וציוד, הדבר נוח יותר למדינה שכן נכסים יצרניים ישפרו את הפריון של המשק בטווח הארוך.

כלכלה בריאה היא כלכלה שבה הן היצוא והן היבוא נמצאים בצמיחה. זה בדרך כלל מעיד על חוזק כלכלי ועל עודף או גירעון סחר בר קיימא. אם היצוא צומח, אך היבוא ירד באופן משמעותי, זה עשוי להעיד על כך שהכלכלות הזרות במצב טוב יותר מהכלכלה המקומית. לעומת זאת, אם היצוא יירד בחדות אך היבוא יזנק, הדבר עשוי להצביע על כך שהכלכלה המקומית מסתדרת טוב יותר מהשווקים בחו"ל.

לדוגמה, הגירעון הסחר של ארה"ב נוטה להחמיר כאשר הכלכלה צומחת חזק. זו הרמה שבה היבוא מארה"ב עולה על היצוא של ארה"ב. עם זאת, הגירעון הסחר הכרוני של ארה"ב לא הפריע לה להמשיך להחזיק באחת הכלכלות היצרניות ביותר בעולם.

עם זאת, באופן כללי, עלייה ביבוא וגירעון סחר הולך וגדל יכולים להשפיע לרעה על משתנה כלכלי מרכזי אחד, שהוא שער החליפין של מדינה, הרמה שבה מוערך המטבע המקומי שלהם מול מטבעות חוץ.

אלי רייפמן 5

השפעה על שערי החליפין
הקשר בין היבוא והיצוא של אומה לבין שער החליפין שלה הוא מסובך מכיוון שיש לולאת משוב קבועה בין הסחר הבינלאומי לבין האופן שבו המטבע של מדינה מוערך. לשער החליפין יש השפעה על העודף או הגירעון המסחרי, אשר בתורו משפיע על שער החליפין וכן הלאה. אולם באופן כללי, חלש יותר של מטבע מקומי ממריץ את היצוא ומייקר את היבוא. לעומת זאת, מטבע מקומי חזק פוגע בייצוא והופך את היבוא לזול יותר.3

לדוגמה, שקול רכיב אלקטרוני במחיר של $10 בארה"ב שייוצא להודו. נניח ששער החליפין הוא 50 רופי לדולר ארה"ב. בהזנחה של עלויות משלוח ועלויות עסקה אחרות כגון מכסי יבוא לעת עתה, הרכיב האלקטרוני בסך 10 דולר יעלה ליבואן ההודי 500 רופי.

אם הדולר היה מתחזק מול הרופי ההודי לרמה של 55 רופי (לדולר אמריקאי אחד), ובהנחה שהיצואנית האמריקאית לא תעלה את מחיר הרכיב, מחירו יעלה ל-550 רופי (10 על 55$). עבור היבואן ההודי. זה עשוי לאלץ את היבואן ההודי לחפש רכיבים זולים יותר ממקומות אחרים. הייסוף של 10% בדולר מול הרופי הפחית אפוא את התחרותיות של היצואן האמריקאי בשוק ההודי.

יחד עם זאת, בהנחה שוב שער חליפין של 50 רופי לדולר אמריקאי אחד, קחו בחשבון יצואן בגדים בהודו שהשוק העיקרי שלו הוא בארה"ב. חולצה שהיצואנית מוכרת ב-10 דולר בשוק האמריקאי תביא לכך שהם יקבלו 500 רופי כאשר מתקבלות רווחי הייצוא (הזניחת עלויות משלוח ועלויות אחרות).

אם הרופי נחלש ל-55 רופי לדולר אמריקאי אחד, היצואן יכול כעת למכור את החולצה תמורת 9.09 דולר כדי לקבל את אותה כמות רופי (500). הפיחות של 10% ברופי מול הדולר שיפר אפוא את התחרותיות של היצואן ההודי בשוק האמריקאי.

התוצאה של התחזקות של 10% בדולר מול הרופי הפכה את היצוא האמריקאי של רכיבים אלקטרוניים ללא תחרותי, אך היא הפכה את החולצות ההודיות המיובאות לזול יותר עבור הצרכנים האמריקאים. הצד השני הוא שפיחות של 10% ברופי שיפר את התחרותיות של יצוא הבגדים ההודי, אך ייקר את היבוא של רכיבים אלקטרוניים עבור הקונים ההודיים.

כאשר תרחיש זה מוכפל במיליוני עסקאות, למהלכי מטבע יכולה להיות השפעה דרסטית על היבוא והיצוא של מדינה.

השפעה על האינפלציה והריביות
האינפלציה והריביות משפיעות על היבוא והיצוא בעיקר באמצעות השפעתם על שער החליפין. אינפלציה גבוהה יותר מובילה בדרך כלל לשיעורי ריבית גבוהים יותר.4 לא ברור אם זה גורם למטבע חזק יותר או לא למטבע חלש יותר.

תורת המטבעות המסורתית גורסת שמטבע עם שיעור אינפלציה גבוה יותר (וכתוצאה מכך ריבית גבוהה יותר) יפחת מול מטבע עם אינפלציה נמוכה יותר וריבית נמוכה יותר. לפי התיאוריה של שוויון ריבית לא מכוסה, ההבדל בריבית בין שתי מדינות שווה לשינוי הצפוי בשער החליפין שלהן. אז אם הפרש הריבית בין שתי מדינות שונות הוא שני אחוזים, אז המטבע של המדינה עם הריבית הגבוהה יותר צפוי לרדת בשני אחוזים מול המטבע של המדינה עם הריבית הנמוכה יותר.

עם זאת, סביבת הריבית הנמוכה שהייתה הנורמה ברוב העולם מאז משבר האשראי העולמי של 2008-09 הביאה לכך שהמשקיעים והספקולנטים רודפים אחרי התשואות הטובות יותר שמציעים מטבעות עם שיעורי ריבית גבוהים יותר. הייתה לכך השפעה של חיזוק מטבעות המציעים ריביות גבוהות יותר.

כמובן, מכיוון שהמשקיעים האלה צריכים להיות בטוחים שהפיחות במטבע לא יקזז את התשואות הגבוהות יותר, אסטרטגיה זו מוגבלת בדרך כלל למטבעות היציבים של מדינות עם יסודות כלכליים חזקים.

מטבע מקומי חזק יותר יכול להשפיע לרעה על היצוא ועל מאזן הסחר. אינפלציה גבוהה יותר יכולה גם להשפיע על היצוא על ידי השפעה ישירה על עלויות התשומות כגון חומרים ועבודה. לעלויות גבוהות יותר אלו יכולה להיות השפעה מהותית על התחרותיות של היצוא בסביבת הסחר הבינלאומי.

דוחות כלכליים
דוח מאזן סחר של אומה הוא מקור המידע הטוב ביותר למעקב אחר היבוא והיצוא שלה. דוח זה מפורסם מדי חודש על ידי רוב המדינות הגדולות.

דוחות מאזן הסחר של ארה"ב וקנדה מתפרסמים בדרך כלל בעשרת הימים הראשונים של החודש, בפיגור של חודש אחד, על ידי לשכת המפקד האמריקאית וסטטיסטיקה קנדה, בהתאמה.56

דוחות אלו מכילים שפע של מידע, כולל פרטים על שותפי הסחר הגדולים ביותר, קטגוריות המוצרים הגדולות ביותר ליבוא ויצוא, ומגמות לאורך זמן.

Richard Touil | Richard Touil | Richard Touil| Richard Touil | Richard Touil | Richard Touil

דילוג לתוכן